Hallitus­coaching

ikonit-palvelu1
Hallituscoaching varmistaa, että hallituksen ydintehtävä toteutuu menestyksekkäästi.

Selkiytämme, vahvistamme ja uudistamme hallituksen toimintaa erityiset tarpeenne huomioiden. Hallituscoachingin myötä toiminta on tavoitteellista ja ammattimaisesti johdettua. Keskinäinen yhteistyö on avointa ja luottamusta herättävää.

Hallituscoaching

Hallituscoaching rakentuu seuraavista osista:

  • Kick off -tapaaminen: prosessiin ja työkaluihin tutustuminen
  • Kolmikanta: tulos-, suoritus- ja kehitystavoitteet, jotka ohjaavat varsinaista coaching-prosessia
  • Coaching-prosessi: 6–8 tapaamista sekä välitehtävät
  • Päätöskeskustelu: prosessin arviointi

 

Lataa infopaketti hallituscoachingista