Tartu rohkeasti asiaan nimeltä ”homma ei toimi”

ikoni-lajinamieli

Lääkärin yksi tärkeä tehtävä on tehdä diagnoosi ja suunnitella hoitotoimet, eikö vain? Kun tämä on tehty, osallistuvat hoitoon usein monet eri alojen ammattilaiset. Joskus yrityksissä ja organisaatioissa ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi strategia ei ota tuulta allensa ja tiimit eivät niin sanotusti wörki eli toimi. Mitä silloin tehdään? Omasta näkövinkkelistä tarkasteltuna, liian usein hutkitaan ennen kuin tutkitaan. Valitaan ”hoitotoimet” ennen pätevää diagnoosia.

Sitoutuminen tavoitteeseen on kaiken lähtökohta

Toimiva tiimi sekä aikaansaaminen ilmiönä ovat monen tekijän summa. Jos homma ei toimi, on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan asiaa hieman huolellisemmin, kuin mihin olemme tavallisesti tottuneet.

Oikea ”diagnoosi” vie nopeammin tavoiteltuun lopputulokseen ja säästä monelta mutkalta.

Jotta tiimit ja yksilöt voivat onnistua esimerkiksi strategian toimeenpanossa, on jokaisen oltava sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen. Ja tämä on vielä eri asia kuin olla sitoutunut omaan työhön. Sitoutumisen varmistamiseen käytetään useimmiten aivan liian vähän aikaa. On vain oletus sitoutuneisuudesta. Yllättävän usein kuitenkin tarvitaan toimenpiteitä juuri sitoutumisen vahvistamiseksi.

Toinen liian vähän (jos ollenkaan) hyödynnetty asia on pystyvyysusko. Pystyvyysusko on uskoa omasta ja tiimin kyvystä saavuttaa tavoitteet. Liian paljon keskitymme siihen mitä emme vielä ole tehneet tai saaneet aikaan, sen sijaan että vahvistaisimme uskoa yksilöiden ja tiimin pystyvyyteen. Tämä on yksi avaintekijä, kun suunnataan tekemistämme ja energiaamme oikein. 

On hyvä muistaa, että pystyvyysusko sen enempää kuin sitoutuminenkaan ei pysy yllä ilman, että siihen palataan systemaattisesti ja oikealla tavalla. Systemaattisuus onkin yksi ratkaiseva, mutta liian vähän tosissaan otettu toimintatapa, kun halutaan luoda ja ylläpitää sitoutumista, pystyvyysuskoa ja oikeanlaista energiaa, jotta lopulta saavutetaan halutut tavoitteet.

Vuorovaikutus, aina ja iankaikkisesti

Kun tiimin tai yksilön onnistumista lähdetään pilkkomaan osiin, löytyy monta eri tekijää, jotka lopulta rakentavat kykyä saada aikaan ja saavuttaa tavoitteet.

Onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät toimeenpanon taitoa.

Kun homma ei toimi ja tavoitteet eivät toteudukaan kuten oli haaveissa, on toimeenpanon taito osa-alueineen oiva lähtökohta oikean diagnoosin tekemiselle ja korjaavien toimenpiteiden valinnalle. Suomessa mm. Ria Parppei on tutkinut toimeenpanon taitoa eli volitiota. Kannattaa tutustua.

Työkaluna valmentava vuorovaikutus, on avain hyvin moneen ongelmakohtaan ja olennainen osa myös toimeenpanon taitoa tai sen kasvattamista. Valmentava vuorovaikutus kannattaa ottaa työkalupakkiin ilman ongelmiakin. Sen avulla luodaan sitoutumista, vahvistetaan pystyvyysuskoa ja pidetään suunta oikeana.

Valmentava vuorovaikutus kehittää yksilöitä sekä tiimejä, lisää reflektointikykyä ja vahvistaa itseohjautuvuutta.

Jos muuhun ei kehittämisresurssit nyt taivu, niin kannattaa opetella ainakin valmentavan vuorovaikutuksen taitoja. Materiaalia löytyy riittävästi myös googlesta. Aamen.

Tutkitaan ennen kuin hutkitaan

Palataan vielä alun lääkärivertaukseen ja viestiin, jonka sillä haluan välittää; aina kannattaa panostaa huolelliseen tutkimiseen ja keskittää korjaavat toimenpiteet oikeisiin asioihin. Näin on asioiden laita lääketieteessä ja tiimien sekä toimeenpanon taidon kehittämisessä. Monessa tapauksessa lääkäri saa kertoa uudelleen ja uudelleen potilailleen elämäntapojen olevan avain omaan terveyteen. Johtajille tulee usein kerrottua, että tarvitsette kirkkaammat tavoitteet sekä laadukkaampaa keskinäistä vuorovaikutusta ja systematiikkaa johtamisen siihen osaan, jolla aidosti vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen.

Ennen kuin valitaan toimenpiteet, on järkevää ymmärtää kokonaisuus ja löytää juurisyyt. Ei tule sitten hutkittua huteja tai pahimmillaan tehtyä isoja investointeja vääriin asioihin. Joskus saadaan merkittäviä asioita aikaan pienellä toimintatapojen viilauksella. Joskus tilanne vaatii enemmän. Tärkeintä on rohkeasti tarttua asiaan nimeltä ”homma ei toimi”.

Mirjami Kirjonen