Tietosuojaseloste

ikoni-lajinamieli
Rekisterinpitäjä

Lajina Mieli Oy

Y-tunnus: 3133923-4

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Mirjami Kirjonen

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hoitaa asiakassuhdetta, myydä ja markkinoida sekä toteuttaa annettuja coaching-, sparraus- ja koulutustoimeksiantoja.

Rekistereihin merkittäviä tietoja voivat ovat:

 • Asiakasrekisteri:
  • asiakasnumero
  • asiakkaan / yrityksen nimi
  • yhteyshenkilön tiedot
  • y-tunnus (jos yritys tai yhdistys)
  • laskutus- ja perintätiedot
  • suoramarkkinointiluvat
  • sähköposti
  • puhelinnumerot
  • Kalenterimerkinnät (Outlook, puhelin)
  • Tarjoukset toimeksiannoista
  • Toimeksiantosopimukset
  • Asiakaskohtaiset koonnit
 • Markkinointirekisteri
  • Sähköpostiosoite
Säilytys

Asiakas- ja markkinointirekisteriä huolletaan säännöllisesti, väh. 5 vuoden välein, jolloin mahd. poistetaan ei-aktiiviset asiakkaat. Asiakkaiden, jotka pyytävät tietonsa poistamista, tiedot poistetaan 2 vrk:n kuluessa. Yksilökohtaisia Coaching -koonteja säilytetään 2 vuotta viimeisimmän aktiivisen toimeksiannon jälkeen, jonka jälkeen ne hävitetään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

 • Asiakkaalta itseltään
 • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan tilatessa uutiskirjeen (blogin) tmv. markkinointimateriaalin
 • Verkkokäyttäytyminen (esim. linkkien klikkaukset, tulo- ja poistumissivut)
 • Selaimen palvelimelle antamat tiedot (esim. IP-osoitteet, selainversio)
Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Henkilölle itselleen häntä koskevat tiedot hänen niitä halutessa.
 • Kolmansille osapuolille tietoja luovutetaan vain asiakkaan erillisellä suostumuksella.

Yhteistyökumppaneilla, joiden kanssa on toimeksiantosopimus ja/tai salassapitosopimus on mahdollisuus nähdä, mutta ei käsitellä tietoja.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Markkinointiviestintä voi tapahtua EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Wopi- ja Genos-arviointityökalujen aineistoa käsitellään yritysten GDBR-dokumentin mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Lajina Mieli Oy:n toimitiloissa lukitussa kaapissa.

Sähköisessä muodossa olevia tietoja käsitellään Lajina Mieli Oy:n käyttämissä ohjelmissa, jotka on suojattu käyttöjärjestelmien ja palvelimien suojausohjelmistojen, palomuurien ja muiden hyväksyttävien teknisten menetelmien avulla kuten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa oikeus pyytää häntä koskevat tiedot Yritykseltä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen/puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista tai poistamista.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Yritykseen.

Yritys voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.